คูระบายน้ำเชิงเส้นถูกสร้างขึ้นอย่างไร?

คูระบายน้ำเชิงเส้นเป็นสถานที่ระบายน้ำที่ใช้กันทั่วไปสำหรับรวบรวมและระบายน้ำฝนและน้ำเสียออกจากพื้นดินต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการก่อสร้างคูระบายน้ำเชิงเส้น

  1. การออกแบบ: ประการแรก จำเป็นต้องสร้างแผนการออกแบบสำหรับคูระบายน้ำเชิงเส้นตามความต้องการการใช้งานเฉพาะและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แผนการออกแบบควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการระบายน้ำ ความเร็วการระบายน้ำ เส้นทางระบายน้ำ ข้อมูลจำเพาะของท่อ และวัสดุก่อสร้าง
  2. การเตรียมพื้นที่: ก่อนการก่อสร้าง จะต้องเตรียมพื้นที่ก่อนเริ่มต้นด้วยการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างและกำจัดเศษซากและสิ่งกีดขวางจากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปรับระดับพื้นดินสำหรับการก่อสร้าง
  3. การขุดค้น: ขุดคูระบายน้ำบนพื้นดินตามแผนผังการออกแบบสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องกล เช่น รถขุดหรือรถตักได้ตามต้องการการขุดเจาะควรมีความลึก ความกว้าง และความยาวของคูระบายน้ำที่ต้องการในระหว่างการขุด สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความลาดเอียงไว้เพื่อให้น้ำไหลเรียบ
  4. การเสริมโครง: หลังจากขุดคูระบายน้ำแล้ว จำเป็นต้องทำการเสริมโครงโดยทั่วไปจะใช้ตาข่ายเหล็กเป็นวัสดุโครง โดยฝังลงในคูระบายน้ำและยึดติดกับผนังคูน้ำโครงช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการรับน้ำหนักของคูระบายน้ำ
  5. การติดตั้งท่อ: เมื่อยึดโครงเรียบร้อยแล้วจึงวางท่อระบายน้ำเลือกข้อกำหนดและวัสดุของท่อที่เหมาะสมตามปริมาณและความเร็วการระบายน้ำของแผนการออกแบบท่อระบายน้ำพลาสติกมักใช้โดยเลือกขนาดตามความเหมาะสมเมื่อวางท่อ ต้องแน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและการปิดผนึกที่เหมาะสม
  6. การเทคอนกรีต: หลังจากวางท่อแล้วจำเป็นต้องเทคอนกรีตเลือกเทคนิคการผสมและเทคอนกรีตที่เหมาะสม โดยเทคอนกรีตลงในคูระบายน้ำเพื่ออุดช่องว่างใส่ใจในการควบคุมปริมาณซีเมนต์ของคอนกรีตเพื่อให้ได้ความแข็งแรงและความทนทานตามที่ต้องการ
  7. การติดตั้งแผ่นปิด: หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ให้ติดตั้งแผ่นปิดบนคูระบายน้ำโดยทั่วไป วัสดุน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง เช่น แผ่นเหล็กหรือพลาสติก จะถูกเลือกใช้สำหรับแผ่นปิด เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดตามปกติตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่เหมาะสมระหว่างแผ่นปิดและร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้ามา
  8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา: หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำเป็นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาคูระบายน้ำเป็นประจำตรวจสอบการทำงานของคูระบายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมเป็นระยะ ขจัดสิ่งอุดตัน ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และรักษาประสิทธิภาพและการทำงานของคูระบายน้ำ

เวลาโพสต์: 24 พ.ย.-2023