ลักษณะการระบายน้ำของช่องระบายน้ำขอบถนน

ช่องทางระบายน้ำขอบถนนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญสำหรับการระบายน้ำบนถนนพวกเขารวบรวมและนำทางน้ำฝนจากพื้นผิวถนน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบระบายน้ำของถนนทำงานอย่างเหมาะสม และป้องกันการสะสมและการกัดเซาะของตะกอนลักษณะการระบายน้ำของช่องระบายน้ำขอบถนนมีดังต่อไปนี้

ประการแรก ช่องทางระบายน้ำขอบถนนมีความสามารถในการระบายน้ำได้ดีการออกแบบและการสร้างช่องทางช่วยให้สามารถรวบรวมน้ำฝนจากพื้นผิวถนนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำภายในระบบอย่างเหมาะสมความลาดเอียงด้านข้างและแนวยาวของร่องน้ำควรมีความเหมาะสมเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างราบรื่นและไม่มีสิ่งกีดขวาง

นอกจากนี้ รูปร่างหน้าตัดของช่องระบายน้ำยังส่งผลต่อความสามารถในการระบายน้ำอีกด้วยรูปร่างหน้าตัดทั่วไป ได้แก่ รูปตัว "V" สี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยมคางหมูรูปทรงเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ การวางกรวดหลวมหรือวัสดุที่มีรูพรุนอื่นๆ ที่ด้านล่างของช่องจะช่วยเพิ่มการซึมผ่านและปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำได้

ประการที่สอง ช่องระบายน้ำขอบถนนมีความสามารถในการระบายน้ำที่ปรับได้พวกเขาจำเป็นต้องสามารถปรับความสามารถในการระบายน้ำตามระดับฝนและข้อกำหนดการระบายน้ำบนถนนที่แตกต่างกันในช่วงที่มีฝนตกปรอยๆ ช่องควรรวบรวมและระบายน้ำฝนอย่างรวดเร็วในกรณีที่ฝนตกหนัก ช่องน้ำจะต้องมีความสามารถในการรองรับน้ำปริมาณมากด้วยการออกแบบและความทนทานที่เหมาะสม ช่องจึงสามารถหลีกเลี่ยงการอุดตันและน้ำล้นได้

ดังนั้นในระหว่างกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาด ความลึก และความยาวของช่องทางระบายน้ำตามสภาพแวดล้อมและข้อกำหนดเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าช่องระบายน้ำมีความสามารถในการระบายน้ำที่ปรับได้

ประการที่สาม ช่องระบายน้ำขอบถนนมีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองนอกเหนือจากความสามารถในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว พวกเขายังต้องมีฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองเพื่อรักษาช่องทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอีกด้วยการทำความสะอาดตัวเองขึ้นอยู่กับการไหลของน้ำเป็นหลัก ดังนั้น การออกแบบช่องทางระบายน้ำควรคำนึงถึงความเร็วและรูปแบบการไหลของน้ำด้วยหากความเร็วการไหลของน้ำต่ำเกินไป อาจทำให้เกิดการสะสมน้ำและการสะสมตัวของตะกอนได้ในทางกลับกัน หากความเร็วการไหลของน้ำสูงเกินไป อาจส่งผลให้เกิดการขัดถูด้านล่างและด้านข้างของช่องทำให้เกิดมลพิษทุติยภูมิ

ในระหว่างกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง จำเป็นต้องพิจารณาความถี่ของน้ำท่วมและระดับน้ำท่วมในอดีตในภูมิภาคต่างๆโดยการเลือกความสูง ขนาด และความสามารถในการระบายน้ำที่เหมาะสมสำหรับช่องระบายน้ำขอบถนน จะทำให้สามารถปรับปรุงความต้านทานน้ำท่วมของระบบระบายน้ำบนถนนได้


เวลาโพสต์: 14 พ.ย.-2023