ระบบระบายน้ำในเมือง -ช่องทางระบายน้ำเชิงเส้น

ด้วยความเร่งของการขยายตัวของเมืองในประเทศของเรา ทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมร้ายแรงในบางพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 มณฑลเหอหนานเผชิญกับฝนตกหนักมาก ทำให้เกิดน้ำขังอย่างรุนแรงในเมืองและน้ำท่วมรถไฟใต้ดิน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการบาดเจ็บล้มตายครั้งใหญ่ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มณฑลเสฉวนประสบฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับการป้องกันตลิ่งแม่น้ำ น้ำท่วมถนนในเมือง และการจราจรติดขัดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของคนในท้องถิ่นปัญหาน้ำขังเหล่านี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของการก่อสร้างในเมืองอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มพื้นที่อาคารอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่สีเขียวที่ลดลงนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำในเมืองที่ไม่เพียงพอ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การก่อสร้างเมืองฟองน้ำได้กลายเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงเมือง

ในข้อกำหนดการก่อสร้างของเมืองฟองน้ำ มีการกล่าวถึงว่าควรรวมสีเทาและสีเขียว สิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาที่มีผลกระทบต่ำควรรวมกับระบบระบายน้ำของเทศบาล และควรใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาที่มีผลกระทบต่ำเพื่อนำน้ำฝนกลับมาใช้ใหม่เมื่อมีปริมาณน้ำฝนน้อย น้ำฝน บนพื้นผิวถนนจะถูกรวบรวมและระบายตามเวลาผ่านระบบระบายน้ำของเทศบาลเมื่อมีฝนตกหนักปัญหาน้ำขังในเมืองไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในพื้นที่สีเขียวที่จำกัดของเมืองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการระบายน้ำที่ไม่เพียงพอของระบบระบายน้ำของเทศบาลเมืองเองด้วย

ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของระบบระบายน้ำในเมือง ช่องทางระบายน้ำจึงมีบทบาทในการกักเก็บน้ำฝนความลาดชันและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบช่องระบายน้ำสามารถมีบทบาทในการเบี่ยงเบน เร่งการระบายน้ำฝน และลดการเกิดน้ำขังในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่องระบายน้ำสามารถแบ่งออกเป็นท่อระบายน้ำแบบจุดร่องลึกและท่อระบายน้ำร่องลึกเชิงเส้นตามรูปแบบ .ท่อระบายน้ำแบบจุดคือทางเข้าน้ำฝนที่ตั้งเป็นระยะ ๆ บนถนนและทางเท้าเพื่อรวบรวมและระบายน้ำฝนท่อระบายน้ำฝนแบบต่อเนื่องคือท่อระบายน้ำฝนที่ต่อเนื่องกันซึ่งจัดเรียงตามถนนและทางเท้า โดยเชื่อมต่อท่อระบายน้ำฝนทั้งหมดเป็นเส้นตรงมีหน้าที่รวบรวมน้ำจากพื้นดินอย่างรวดเร็ว ช่วยให้น้ำฝนจากพื้นดินกระจายไปยังเครือข่ายท่อระบายน้ำในเมืองและไหลออกได้อย่างสมเหตุสมผล

ในการวางแผนและการออกแบบเมืองในอดีต เนื่องจากการพิจารณาด้านต้นทุน พื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่ใช้ท่อระบายน้ำแบบจุด ท่อระบายน้ำแบบร่องลึกชนิดนี้สามารถตอบสนองความต้องการการระบายน้ำขนาดเล็ก และการออกแบบและการก่อสร้างค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม ท่อระบายน้ำแบบจุดนั้น มักเกิดปัญหาช่องระบายน้ำบางจุดอุดตัน ส่งผลให้มีน้ำสะสมจำนวนมากในพื้นที่ระบายน้ำนั้นนอกจากนี้ในช่วงที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำสะสมบนถนนได้ง่ายเนื่องจากความสามารถในการระบายน้ำไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการเดินทางในแต่ละวันของผู้คน

ดังนั้น ด้วยการพัฒนาของเมือง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบระบายน้ำเดิมของเมือง และท่อระบายน้ำแบบจุดที่มีความสามารถในการระบายน้ำที่จำกัดจะถูกแทนที่ด้วยท่อระบายน้ำแบบร่องลึกเชิงเส้นที่มีภาระการระบายน้ำสูงกว่า นอกเหนือจากความสามารถในการระบายน้ำที่ดีขึ้นแล้ว ท่อระบายน้ำแบบร่องลึกแบบเส้นตรง ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเรียงช่องระบายน้ำให้เป็นแนวต่อเนื่อง ความเสถียรในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำร่องลึกเชิงเส้นได้รับการปรับปรุงอย่างมาก เพื่อไม่ให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ขนาดใหญ่ในพื้นที่ระบายน้ำเนื่องจากการอุดตันของช่องระบายน้ำบางแห่ง ในเวลาเดียวกัน ท่อระบายน้ำร่องลึกเชิงเส้นสามารถนำไปใช้กับสถานที่อื่นๆ ได้มากขึ้นนอกจากจะเหมาะสำหรับถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลแล้ว ยังใช้ในสนามบิน สวนอุตสาหกรรม และสถานที่อื่นๆ อีกด้วยท่อระบายร่องลึกเชิงเส้นเป็นระบบโมดูลาร์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลากหลายการผสมผสานโมดูลที่มีข้อกำหนดต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายแนวคิดการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับจินตนาการให้กับนักออกแบบอีกด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และน่าเชื่อถือในด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบระบายน้ำในเมืองสมัยใหม่


เวลาโพสต์: Sep-26-2023